Ostra białaczka limfoblastyczna

Ten rodzaj białaczki jest typo­wy dla wieku dziecięcego i występuje najczęściej między 3 a 7 r. życia, jakkolwiek zdarza się również u dorosłych, a nawet w wieku podesz­łym. Komórki patologiczne wywodzą się z niedojrzałych form prekursorowych dla limfocytów, czyli z limfoblastów.

Objawy choroby są bardzo podobne do objawów ostrej białaczki szpikowej, z tą różnicą, że cechą charakterystyczną są powiększone, często bolesne węzły chłonne, co nie występuje w ostrej bia­łaczce szpikowej. Szczególnie u dzieci powiększenie węzłów chłonnych jest bardzo znaczne; powiększone węzły chłonne szyjne, karkowe i podszczękowe nadają im charakterystyczny, obrzęknięty wygląd. Po­nieważ jednak powiększenie węzłów chłonnych może się zdarzyć w bardzo wielu innych chorobach, głównie zapalnych, objaw ten nie świadczy jeszcze o białaczce. Częstym objawem białaczki limfoblastycznej jest również powiększenie śledziony — zazwyczaj niewiele lub wcale niepowiększonej w ostrej białaczce szpikowej.

Rozrost białaczkowy w ostrej białaczce limfoblastycznej z reguły do­tyczy opon mózgowych i mózgu. Stąd wynika bezwzględna konieczność częstego nakłuwania kanału rdzeniowego i podawania do płynu mózgowo-rdzeniowego odpowiednich leków. W obrazie szpiku i krwi obwo­dowej, podobnie jak w białaczce szpikowej, dominuje naciek z niezróżnicowanych komórek odpowiadających limfoblastom.

Leczenie. Zasady leczenia ostrych białaczek limfoblastycznych są takie same jak białaczek szpikowych, z tym że podawane są inne rodzaje leków. U dzieci wyniki leczenia są na ogół dobre, w dużym od­setku przypadków osiąga się całkowite wyleczenie, bez późniejszych nawrotów choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.