Zapalenie osierdzia

Osierdzie, błona surowicza pokrywająca serce z zewnątrz, skła­da się z dwu blaszek: wewnętrznej i zewnętrznej. Wewnętrzna, zwana nasierdziem, przylega bezpośrednio do mięśnia serca, zewnętrzna wytwarza worek osierdziowy, w którym serce jest zawieszone. Zapalenie osierdzia może być „samoistne” – najprawdopodobniej pochodzenia wirusowego, może być objawem gorączki reumatycz­nej i innych chorób tkanki łącznej, a także może być pochodzenia gruźliczego.

Objawy. Zapalenie osierdzia często przebiega z gorączką i silnymi bólami w klatce piersiowej, zwłaszcza za mostkiem z promieniowaniem do pleców. Bóle te narastają przy zmianie pozycji tułowia, kaszlu i od­dychaniu. Często towarzyszy im płyn w osierdziu lub szmer tarcia, rzadko wyczuwalny ręką. Ostre „samoistne” zapalenie osierdzia prze­biega najczęściej łagodnie, ale choroba ma tendencje do nawrotów i wymaga obserwacji w szpitalu. Sporadycznie zejściem choroby może być zaciskające zapalenie osierdzia.

Leczenie zapalenia osierdzia „samoistnego”, w gorączce reuma­tycznej i innych chorobach tkanki łącznej polega na leczeniu choroby podstawowej. Najczęściej stosowane są niesteroidowe leki przeciwza­palne, rzadziej hormony kory nadnercza. Tylko sporadycznie, jeśli ilość płynu w worku osierdziowym jest duża, konieczne bywa nakłucie osierdzia.

  • Zapalenie osierdzia pochodzenia gruźliczego jest chorobą o prze­wlekłym, nawet wieloletnim, skrytym przebiegu. Często kończy się zaciskającym zapaleniem osierdzia. W chorobie tej do­chodzi do zarośnięcia worka osierdziowego, niejednokrotnie z jego zwapnieniem. Upośledza to napływ krwi do serca i powoduje takie objawy, jak złe znoszenie wysiłku fizycznego, przepełnienie krwią żył szyjnych, powiększenie brzucha i obrzęki.

Leczenie przy wczesnym rozpoznaniu jest przeciwprątkowe, przeciwzapalne. W zaciskającym zapaleniu niezbędne jest operacyjne uwolnienie serca z pancerza wytworzonego ze zgrubiałego i zwapniałego osierdzia, co zazwyczaj usuwa objawy choroby i znacznie popra­wia sprawność chorego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.