Badanie echokardiograficzne i badanie radiologiczne klatki piersiowej

  • Badanie echokardiograficzne

Echokardiografia jest to badanie serca za pomocą ultra­dźwięków na zasadzie echosondy. Metoda ta znajduje coraz więk­sze zastosowanie w rozpoznawaniu chorób serca i naczyń. Ruch odbi­tej wiązki ultradźwięków rejestrowany na papierze odzwierciedla ruch poszczególnych struktur serca. Zapis ten pozwala także na ocenę grubości ściany serca i wewnętrznych wymiarów przedsionków i komór.

Echokardiografia dwuwymiarowa daje płaszczyznowy obraz jam serca, zastawek i dużych tętnic.

Echokardiografia jest szczególnie przydatna w rozpoznawaniu wad serca, a także w ocenie jego kurczliwości.

  • Badanie radiologiczne klatki piersiowej

Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej jest, obok elektrokardiogramu, najbardziej dostępnym badaniem pomocniczym. Umożli­wia ono ocenę wielkości serca oraz poszczególnych jego struktur, np. lewej komory czy lewego przedsionka. Ułatwia wstępne rozpoznanie wielu chorób, zwłaszcza wad, które powodują typowe zniekształcenia sylwetki serca widoczne na zdjęciu.

Zdjęcie radiologiczne uwidacznia także stopień ukrwienia płuc; przekrwienie płuc jest ważnym objawem nieprawidłowej pracy serca.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.