Gruźlica płuc

Gruźlica płuc — jej etiologia, rodzaje, leczenie, zapobieganie. Choroba ta — nadal uznawana w Polsce za chorobę społeczną — obecnie ma często przebieg nietypowy i może przypominać bakteryjne, nieswoiste (niegruźlicze) zapalenie płuc, raka płuc bądź nieswoiste za­palenie opłucnej. Rozpoznanie gruźlicy płuc w tych przypadkach nie jest łatwe. Nie zawsze można wykryć prątek gruźlicy (prątek Ko­cha) w bezpośrednim badaniu bakteriologicznym plwociny, czasem wynik posiewu plwociny otrzymuje się po kilku tygodniach, gdyż prą­tek wzrasta na pożywkach sztucznych bardzo wolno. Pewne rozpoznanie gruźlicy opiera się na wykryciu prątka Kocha, inne jest tylko rozpoznaniem domniemanym. Ma to zasadnicze zna­czenie, ponieważ zarówno nierozpoznanie gruźlicy tam, gdzie ona jest, jak i „rozpoznanie” jej tam, gdzie jej nie ma, może mieć poważne konsekwencje. Nierozpoznanie istniejącej choroby może skończyć się tra­gicznie, ponieważ nie wprowadza się w tym przypadku leczenia, lecze­nie zaś nie istniejącej choroby – zawsze długotrwałe (minimum 6 mie­sięcy), dokuczliwe i nie wolne od powikłań związanych ze stosowa­niem leków – może być nieobojętne dla organizmu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.