Defibrylacja elektryczna

Defibrylacja elektryczna polega na jednoczesnym zatrzymaniu czyn­ności elektrycznej wszystkich komórek mięśnia serca, pracującego w sposób nieskoordynowany. Można to osiągnąć stosując z zewnątrz przez klatkę piersiową, przy użyciu specjalnych elektrod, krótkotrwa­ły (2 ms), silny impuls prądu stałego drogą rozładowania kondensato­ra. Zatrzymanie serca pozwala podjąć pracę ośrodkowi, który normal­nie najszybciej wyzwala impulsy elektryczne, tj. węzłowi zatokowo-przedsionkowemu, wyzwalającemu prawidłowy rytm zatokowy.

Można też defibrylować serce w czasie jego operacji przy otwartej klatce piersiowej, używając prądu o znacznie mniejszej mocy.

W ostatnich latach opracowano defibrylator wewnętrzny umieszcza­ny na końcu elektrody, którą przez żyłę można wprowadzić do serca. Wystarczy wtedy niewielka moc prądu. Jest to istotne przy nawraca­jącym migotaniu komór i częstych defibrylacjach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.