Cukrzyca

Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia w 1979 r. przy­jął, że cukrzyca jest zespołem różnych genetycznie uwarunkowanych i różnych nabytych zaburzeń metabolicznych, których wspólną cechą jest nietolerancja glukozy oraz wynikające stąd podwyższenie jej po­ziomu we krwi i pojawienie się w moczu. Towarzyszą temu objawy kli­niczne, które zależą od zaburzeń przemiany glukozy, a z czasem rozwi­jają się też nieprawidłowe zmiany w układzie naczyniowym, nerwo­wym i w innych narządach, określane wspólnym mianem zmian przewlekłych albo późnych powikłań cukrzycy. Zgodnie z nową klasyfikacją, nazwę cukrzyca (diabetes mellitus — w dosłownym tłumaczeniu: „słodkie przeciekanie”) zarezerwowano wy­łącznie dla choroby o pełnym obrazie klinicznym, natomiast łagodne zaburzenia przemiany glukozy, rozpoznawane tylko na podstawie ba­dań laboratoryjnych, określono mianem nieprawidłowej tole­rancji glukozy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.