Zapobieganie i leczenie miażdżycy

Zapobieganie miażdżycy wiąże się z wyeliminowaniem czynników zewnątrzpochodnych i starannym leczeniem czynników wewnątrzpochodnych przyspieszających rozwój tej choroby. Zalecenia dotyczą stosowania diety zapewniającej utrzymanie należnej ma­sy ciała. Osoby z nadwagą powinny stosować dietę ubogoenergetyczną, powodującą obniżenie masy ciała. Dieta ta ograni­cza spożywanie tłuszczów zwierzęcych i zaleca częściowe zastąpienie ich olejami roślinnymi (olej sojowy, słonecznikowy). Ogranicza spożywanie produktów bogatocholesterolowych (żółtka jaj, ser żółty, podroby) oraz cukrów rafinowanych. Zwiększa spożycie warzyw oraz produktów zbożowych, zwłaszcza kasz i ciemnego pieczywa. Pewne znaczenie w zapobie­ganiu miażdżycy może też mieć ograniczenie.spożycia soli ku­chennej. Nadmierne jej używanie może u niektórych osób sprzyjać powstaniu nadciśnienia tętniczego, będącego jednym z ważniejszych czynników miażdżycorodnych.

Dla utrzymania prawidłowego bilansu energetycznego organizmu niezbędny jest odpowiedni wysiłek fizyczny. Przyjmuje się, że codzienny wysiłek fizyczny zdrowego mężczyzny powinien odpowiadać wysiłkowi wykonywanemu podczas ok. 7 km marszu, a zdrowej kobie­ty – ok. 5 km marszu.

Liczne badania kliniczne i epidemiologiczne wskazują na szkod­liwość palenia tytoniu. Osoby pragnące zapobiegać rozwojowi miażdżycy nie powinny palić papierosów.

Wyeliminowanie zewnątrzpochodnych czynników przyspieszających rozwój miażdżycy zależy w dużym stopniu od samych zainteresowa­nych, natomiast kontrola czynników wewnątrzpochodnych należy przede wszystkim do lekarzy. Osoby mające cukrzycę, nadciśnienie czy zaburzenia gospodarki lipidowej nie powinny lekceważyć tych chorób, mimo że czasem mogą one nie powodować żadnych dolegliwoś­ci.Konieczne jest systematyczne leczenie pod kontrolą lekarską i ścis­łe przestrzeganie wskazówek leczniczych. Właściwe leczenie tych sta­nów zmniejsza ryzyko powstania zmian naczyniowych.

Leczenie już istniejących zmian miażdżycowych jest trudniejsze niż zapobieganie ich powstawaniu. Wczesne zmiany miażdżycowe mogą się cofnąć, nie ma natomiast pewności co do cofania się zmian bar­dziej zaawansowanych. Celowe jest postępowanie profilaktyczne zmie­rzające do zahamowania dalszego postępu procesu miażdżycowego, ta­kie jak przy zapobieganiu miażdżycy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.