Układ hemostazy i krzepnięcia

Ciągłe krążenie krwi w naczyniach krwionośnych, prawidłowe utle­nienie i odżywianie tkanek jest możliwe tylko wówczas, gdy krew znajduje się w stanie płynnym. Każde uszkodzenie naczynia krwionoś­nego wyzwala natychmiast proces krzepnięcia, prowadzący do jak naj­szybszego „zatkania” ubytku w naczyniu, co chroni organizm przed utratą krwi, czyli przed śmiercią.

Utrzymanie krwi w stanie płynnym oraz możność szybkiego jej skrzepnięcia w razie potrzeby i zatrzymania krwawienia zapewnione są przez układ hemostazy.

W skład układu hemostazy wchodzą następujące elementy:

  1. ściana naczyń krwionośnych. Komórki śródbłonka naczyń i sub­stancje czynne wydzielane w naczyniach z jednej strony zapobiegają tworzeniu zakrzepów w naczyniach, z drugiej zaś sprzyjają aktywacji układu krzepnięcia;
  2. płytki krwi;
  3. osoczowy układ krzepnięcia. Składa się z szeregu białek aktywu­jących się stopniowo przy udziale różnych czynników pomocniczych, aż do utworzenia nierozpuszczalnej siatki fibryny stanowiącej podsta­wę skrzepu;
  4. układ fibrynolizy prowadzący do rozpuszczenia już istniejącego skrzepu. Jest to ważny mechanizm obronny, chroniący organizm przed:
  • zgubnymi skutkami nieuchronnego tworzenia się skrzepów w ścianie naczyń;
  • pozostawaniem zbyt długo w ranie twardego skrze­pu, który stałby się szybko balastem, obcym ciałem utrudniającym go­jenie.

W przypadku złego funkcjonowania czy braku któregokolwiek z czynników biorących udział w układzie hemostazy, krew przestaje krzepnąć albo proces krzepnięcia wydłuża się. Następuje wówczas wzmożona tendencja do krwawień, a w razie urazu — trudne do opa­nowania krwawienia. Stan ten nazywa się skazą krwotoczną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.