Objawy chorobowe ze strony układu trawienia

Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego występują u znacz­nej części społeczeństwa. Nie ma chyba człowieka, który w ciągu swe­go życia nie odczuwałby tego rodzaju cierpień.

Biegunki, zaparcia stolca lub bóle brzucha i inne objawy mogą wy­stępować pojedynczo albo po kilka na raz. U większości są one banal­ne, krótkotrwałe i ustępują samoistnie. Jeżeli nawet są uporczywe i przeciągają się w czasie, nie muszą oznaczać poważnej choroby. Nie­rzadko jednak zdarzają się choroby z burzliwymi objawami, wymaga­jące pilnej porady lekarskiej i intensywnego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego. Bywa i tak, że groźne choroby rozwijają się pod­stępnie, bezobjawowo lub tylko ze skąpymi i niecharakterystycznymi objawami. Wykrycie tych chorób we wczesnym okresie ich rozwoju stwarza duże szanse wyleczenia i jest możliwe poprzez masowe bada­nia profilaktyczne.

Objawy chorobowe ze strony układu trawienia są najczęś­ciej następstwem chorób któregoś z narządów wchodzących w skład tego układu, a więc przełyku, żołądka, jelit, wątroby i dróg żółciowych oraz trzustki. Nierzadko jednak bywają one wynikiem stanów chorobowych zlokalizowanych poza układem pokarmowym, na przy­kład wymioty w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, błędni­ka lub niewydolności nerek, bóle brzucha w chorobach ginekolo­gicznych, w zaburzeniach naczyniowych, metabolicznych i endokry­nologicznych.

Z powyższego wynika, że objawy ze strony układu trawienia są często nieswoiste, a wykrycie ich przyczyny stanowi poważny prob­lem.

W postępowaniu lekarskim, dla prawidłowego rozpoznania choroby niezwykle ważne jest staranne przeprowadzenie wywiadów chorobo­wych. W tej części badania ogromną rolę odgrywa sam chory. Rzetel­ne opisanie objawów zauważonych u siebie może być samo przez się podstawą do ustalenia diagnozy, wyboru najwłaściwszych badań po­mocniczych (laboratoryjnych, radiologicznych, endoskopowych itp.) lub przynajmniej do wyboru doradcy, konsultanta – specjalisty z in­nej dziedziny. Należy zatem zwracać uwagę na charakter objawów, ich umiejscowienie, natężenie, okoliczności poprzedzające chorobę, zmienność objawów w miarę upływu czasu, ich zależność od rodzaju pożywienia i pory spożycia posiłków, wpływ leków, pozycji ciała, ak­tywności fizycznej i stanu emocjonalnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.