Niedokrwistość

Niedokrwistość, czyli anemia, jest stanem chorobowym, w którym stężenie hemoglobiny i liczba krwinek czerwonych we krwi spada poniżej wartości optymalnych dla organizmu. Zgodnie z określe­niem Światowej Organizacji Zdrowia niedokrwistość występuje wówczas, gdy wartość hemoglobiny spada poniżej 12,5 g% (7,76 mmol/1), a liczba krwinek czerwonych poniżej 3 800 000 w 1 mm3 (3,8 x 1012/1) u kobiet i – odpowiednio – 13 g% (8,06 mmol/1) oraz 4000000 w 1 mm3 (4,0 x 1012/1) u mężczyzn.

Bezpośrednim skutkiem braku przenośnika tlenu, jakim jest he­moglobina zawarta w krwinkach czerwonych, jest niedotlenienie tkanek, co się odbija przede wszystkim na tak wrażliwych na niedobór tlenu narządach, jak mózg i serce.

Przyczyny niedokrwistości są bardzo różne, jednak bardzo rzadko zależy ona od choroby układu krwiotwórczego, najczęściej zaś jest wy­nikiem lub objawem chorób innych narządów. Każda próba leczenia samej niedokrwistości może pociągnąć za sobą nieodwracalne skutki w postaci zamazania obrazu choroby i uniemożliwienia lub opóźnienia rozpoznania właściwej przyczyny niedokrwistości.

Niedokrwistość może być spowodowana:

  • nadmierną nagłą lub długo trwającą utratą krwi — są to tzw. niedokrwistości pokrwotoczne;
  • niedostatecznym wytwarzaniem krwinek przez szpik kostny na skutek:
  1. niedoboru czynników niezbędnych do budowy krwinek lub he­moglobiny — są to niedokrwistości niedoborowe z braku żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego, witaminy B6;
  2. niewydolności komórek macierzystych – są to niedokrwi­stości aplastyczne;
  3. niedoboru erytropoetyny i/lub innych stymulatorów krwiotworze­nia — są to niedokrwistości w niewydolności nerek;
  4. wyparcia układu czerwonokrwinkowego ze szpiku lub powstawa­nia czynników hamujących dojrzewanie erytroblastów — należą tu zespoły rozrostowe, nowotwory i przewlekłe zapalenia;
  • zwiększonym rozpadem krwinek występującym nagle lub w spo­sób przewlekły — tzw. niedokrwistości hemolityczne;
  • wystąpieniem kilku wymienionych czynników naraz.

Podstawowe objawy niedokrwistości zależą od stopnia niedokrwi­stości i szybkości jej rozwoju, a nie zależą od przyczyny. Do objawów tych należą: bóle i zawroty głowy, uczucie osłabienia, łatwe omdlenia i zasłabnięcia, zmiany nastroju, osłabienie pamięci i trudność skupie­nia się, senność, bóle w okolicy serca, przyśpieszona czynność serca, bladość skóry, spojówek i błon śluzowych, stopniowo pogarszająca się wydolność fizyczna i psychiczna. Jednocześnie wynik badania morfo­logicznego krwi obwodowej wskazuje na zmniejszenie stężenia hemo­globiny i liczby krwinek czerwonych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.