Choroby jelita cienkiego na tle niedokrwienia

Ostre niedokrwienie jelita cienkiego może być spowodowane za­torem lub zakrzepem tętnic doprowadzających krew do jelita cienkie­go, albo też dużym obniżeniem przepływu krwi z przyczyn ogólnoustrojowych. Ostre niedokrwienie jelita cienkiego zdarza się najczęściej u osób z zaawansowaną miażdżycą tętnic oraz u chorych z tzw. niemiarowością zupełną serca lub zastoinową nie­wydolnością krążenia.

Objawy. W pierwszej fazie rozwoju zespołu chorobowego wystę­pują bóle brzucha w okolicy pępka i wzmożona perystaltyka jelit. Po paru godzinach perystaltyka ustaje, pojawia się narastające wzdęcie z zatrzymaniem gazów, wzmożone napięcie powłok, gorączka i znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Przebieg choroby jest niepomyślny i stanowi zagrożenie życia. Ustalenie rozpoznania na wcześniejszym etapie stwarza szansę leczenia operacyjnego, jednak nawet wówczas rokowanie jest poważne.

Przewlekłe niedokrwienie jelita cienkiego powstaje przeważnie w następstwie miażdżycy tętnic. Dopływ krwi do jelita nie jest całko­wicie przerwany, a jedynie znacznie zmniejszony.

Objawem charakterystycznym jest ból brzucha w okolicy pępka, występujący w 15-30 min po posiłku, zwłaszcza po obfitym lub gdy po obfitym posiłku podejmowany jest znaczny wysiłek fizyczny. Z oba­wy przed bólem chorzy powstrzymują się od jedzenia, co prowadzi do wychudzenia. Chudnięcie może być też spowodowane zaburzeniami wchłaniania jelitowego substancji odżywczych.

Rozpoznanie może być pewnie ustalone tylko w oparciu o badanie radiologiczne naczyń brzusznych (tzw. angiografia trzewna). W dobrze udokumentowanych przypadkach podejmo­wane jest leczenie operacyjne, które polega na usunięciu z tętnicy przeszkody utrudniającej dopływ krwi do jelit. Innym sposobem jest wytworzenie połączenia naczyniowego omijającego przeszkodę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.