Płucne odczyny w przebiegu uczulenia na leki

Odczyny w układzie oddechowym spowodowane przez leki mogą przebiegać jako:

  1. odczyny typu astmatycznego
  2. odczyny imi­tujące zapalenie płuc.

Odczyny typu astmatycznego, przypominające napad astmy, występują częściej. Tak zwana astma aspiryno w a (ok. 10%) no­towana jest u wszystkich chorych na astmę. Ponieważ istotą odczy­nu na aspirynę i inne tzw. „niesteroidowe leki przeciwzapalne” nie jest reakcja antygen – przeciwciało, a zaburzenie biochemiczne, powinno się mówić nie „uczulenie” bądź „alergia”, lecz raczej „nieto­lerancja” aspiryny. Tradycyjnie jednak, nawet w kołach fachowych, używa się określenia „alergia aspirynowa”.

Aspiryna jest lekiem, który u nielicznych chorych łagodzi objawy astmatyczne, u innych wywołuje je, a skala tych odczynów jest różna, od niewielkiej duszności do ciężkiego stanu astmatycznego. Podobnie też „zachowuje się” cała rodzina leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, takich jak np. piramidon, butapirazol, brufen, antineuralgina, cofedon, felsol, gardan, isalgin, nowalgina, proszki od bólu głowy z krzyżykiem, pabialgina, pyrenol, pyralgina, pyrosalofen, reumanol, scorbopiryna, tabletki przeciw grypie, wegantalgin, weramid, weramon. Rozpoznanie nadwrażliwości na aspirynę nakazuje ostroż­ność w stosowaniu tych właśnie leków, a nawet niektórych barwników używanych do barwienia leków i środków spożywczych (żółty barwnik tartrazyna i czerwony erytrozyna).

„Uczuleniu” na aspirynę towarzyszą często polipy nosa. Osoba ma­jąca polipy nosa powinna sprawdzić, czy nie jest uczulona na aspiry­nę, a osoba uczulona na aspirynę powinna sprawdzić stan zdrowia u laryngologa.

Osoby ze skłonnością do odczynów astmatycznych mogą reagować skurczem oskrzeli na leki, które inni chorzy mogą przyjmować bez za­strzeżeń. Chodzi tu o niektóre leki stosowane w leczeniu nad­ciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu, takie jak np. propranolol i kilka innych preparatów tej grupy.

Odczyny imitujące zapalenie płuc może wywoływać wiele leków. Pierwsze doniesienia na ten temat dotyczyły nitrofurantoiny („płuco nitrofurantoinowe”), leku używanego do leczenia zakażeń układu mo­czowego. Potem opisano takie zjawiska wywołane przez wiele innych leków, a obecnie na czoło wybija się tu cała rodzina leków stosowa­nych w leczeniu chorób nowotworowych („płuco btisulfanowe”, „płu­co, metotreksatowe” itp.).

Postępowanie w tych przypadkach polega na intensywnym leczeniu hormonami kory nadnerczy (np. enkortonem), a w ciężkich stanach na stosowaniu tlenu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.