Badania radiologiczne układu moczowego

  • Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

 

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (tzw. „puste zdjęcie”) jest wykonywane bez podawania środka cieniującego, czyli kontrastu. Umożliwia ono ocenę położenia, kształtu i wielkości nerek, oraz poz­wala na wykrycie obecności złogów cieniujących (zwapnienia).

  • Urografia

Urografia jest podstawowym badaniem radiologicznym układu mo­czowego, wykonywanym po dożylnym podaniu środka cieniującego. Środki kontrastowe dostają się wraz z krwią do nerek. Ponieważ sil­niej pochłaniają promienie rentgenowskie niż czynią to otaczające tkanki, umożliwiają ocenę wydalania moczu przez obie nerki. Z kolei spływ moczu kontrastowego przez drogi moczowe pozwala na dokład­ne ich uwidocznienie, co umożliwia wykrycie zmian w ich budowie (zaburzenia rozwojowe, nacieki zapalne lub nowotworowe) oraz znaj­dujących się w nich złogów moczowych.

  • Pielografia wstępująca

 

Pielografia wstępująca polega na podawaniu środka cieniującego do miedniczki nerkowej przez długi i cienki cewnik, wprowadzony tam przez cewkę moczową, pęcherz i moczowód za pomocą specjalnego przyrządu zwanego cystoskopem, zaopatrzonego w urządzenie optycz­ne. Badanie to wykonuje z reguły doświadczony urolog. Za pomocą pielografii wstępującej można uzyskać bardziej dokładny wgląd w szczegóły budowy układu kielichowo-miedniczkowego nerki i moczowodu.

  • Cystografia

Cystografia polega na podaniu środka cieniującego przez cewnik do pęcherza moczowego. Za pomocą tego badania można uwidocznić, a tym samym rozpoznać zmiany chorobowe w pęcherzu (guzy, uchył­ki), jak również stwierdzić wsteczny odpływ moczu z pęcherza do moczowodów (tzw. „refluks pęcherzowo-moczowodowy”).

  • Arteriografia nerkowa

Arteriografia nerkowa polega na uwidocznieniu tętnic nerkowych i ich rozgałęzień za pomocą środka cieniującego, wstrzykniętego pod ciśnieniem w miejscu odejścia tętnic nerkowych od tętnicy głównej (aorty). Arteriografia nerkowa jest szczególnie przydatna w diagnosty­ce różnych zwężeń tętnic nerkowych oraz łagodnych i złośliwych gu­zów nerek.

  • Tomografia komputerowa

Zdolność rozdzielcza tej techniki ba­dawczej, stosowanej wyłącznie w ośrodkach wysoko specjalistycznych pozwala na uwidocznienie nawet bardzo niewielkich zmian chorobowych w obrębie układu moczowego, których rozpoznanie za pomocą innych metod nie jest możliwe. Badanie to nie obciąża chorego ani bó­lem, ani ryzykiem wystąpienia poważniejszych powikłań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.