Ultrasonografia, cystoskopia oraz biopsja nerki

  • Ultrasonografia

Badanie przy użyciu ultradźwięków, tzw. ultrasonogra­fia (USG). Technika ta pole­ga na rejestracji „echa” fal ultradźwiękowych, wysyłanych w kierun­ku nerek i powracających po odbiciu się od prostopadłych do wiązki ultradźwięków płaszczyzn, stanowiących styki dwóch środowisk o róż­nej gęstości.

Dzięki zastosowaniu techniki ultrasonograficznej, będącej również techniką nieinwazyjną, nastąpił znaczny postęp w rozpoznawaniu gu­zów i torbieli nerek.

  • Cystoskopia

Cystoskopia jest to wziernikowanie pęcherza moczowego. Ba­danie to wykonuje urolog przy użyciu specjalnego przyrządu – cysto­skopu, umożliwiającego – pod kontrolą wzroku – ocenę wnętrza pę­cherza moczowego, jego ścian oraz wypływu moczu z obu moczowodów.

  • Biopsja nerki

Biopsja nerki jest jedyną metodą pozwalającą na przyżyciową ocenę zmian w nerkach. Pobrany wycinek tkanki nerkowej jest bada­ny przy użyciu mikroskopu. Zwykle wykonuje się nakłucie diagno­styczne nerki metodą przezskórną, przy użyciu specjalnej igły. Igłę tę wkłuwa się w okolicę lędźwiową — w miejsce dokładnie ustalone uprzednio za pomocą wykonanej urografii, scyntygrafii lub „na bieżą­co” za pomocą rentgenotelewizji – i wprowadza się do miąższu nerki. Niekiedy wykonuje się tzw. biopsję otwartą, chirurgicznie otwierając dostęp do nerki przez okolicę lędźwiową.

Wskazania do biopsji nerki są liczne. Najczęściej wykonuje się to badanie w obustronnych, miąższowych chorobach nerek, zwła­szcza pochodzenia zapalnego – w celach diagnostycznych albo dla stwierdzenia skuteczności stosowanego przez dłuższy czas leczenia (kolejne biopsje na przestrzeni miesięcy lub nawet lat).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.