Choroby jelita cienkiego

Uchyłki jelita cienkiego są to pojedyncze lub mnogie woreczkowate uwypuklenia ściany jelita, skierowane na zewnątrz od jego światła, rozmaitej wielkości, ale na ogól nie przekraczające kilku centyme­trów. Mogą występować w każdej części jelita, ale – z wyjątkiem tzw. uchyłku Meckela — najczęściej są spotykane w dwunastnicy i jelicie czczym. Uchyłki mogą być wrodzone lub nabyte. Częstość wy­stępowania uchyłków nabytych wzrasta wraz z wiekiem, prawdopo­dobnie w związku z lokalnym zwiotczeniem ściany jelita.

Uchyłki na ogół nie dają objawów, ale czasami ulegają zapale­niu wywołując bóle brzucha, gorączkę, krwawienie z przewodu pokar­mowego, a niekiedy perforację (przedziurawienie) z zapaleniem otrzewnej. Krwawienie z uchyłków może też występować jako objaw izolowany, bez towarzyszącego zapalenia. Bardzo duże lub liczne uchyłki sprzyjają nadmiernemu rozwojowi flory bakteryjnej, co może prowadzić do zespołu złego wchłaniania z niedoborem wi­taminy B12 i anemią.

Uchyłek Meckela jest pozostałością płodowego przewodu pępkowo-kreskowego i jest dość częstą anomalią wrodzoną przewodu pokar­mowego. Najczęściej uchyłek ten występuje w odległości kilkudziesię­ciu centymetrów do 1 m od kątnicy. Uchyłek Meckela zazwyczaj nie wywołuje żadnych objawów, ale czasami ulega zapaleniu dając objawy podobne do objawów zapalenia wyrostka robaczkowego lub bywa źród­łem krwawienia (szczególnie często u dzieci). Ostre zapalenie uchyłka i krwotok z niego muszą być leczone operacyjnie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.