Metody badania układu krążenia

Mimo intensywnego rozwoju skomplikowanych metod diagnostycz­nych, podstawą rozpoznawania chorób układu krążenia jest nadal rozmowa lekarza z chorym oraz badanie za pomocą oglądania, ob­macywania oraz osłuchiwania klatki piersiowej.

Informacja o objawach choroby przekazana przez chorego jest czę­sto najważniejszym elementem diagnozy, np. w przypadku choroby wieńcowej. Dokładny opis takich objawów, jak bóle w klatce piersio­wej, uczucie braku powietrza czy kołatania serca oraz możliwie ścisłe i pełne odpowiedzi na pytania lekarza zwiększają prawdopodobień­stwo trafnego rozpoznania.

Badanie serca ręką przez powłoki klatki piersiowej oraz badanie tętna ma na celu ocenę ruchów serca (co niekiedy poz­wala wysnuć wniosek o jego powiększeniu) i przepływu krwi przez du­że tętnice. W niektórych chorobach istotne jest oglądanie żył na szyi. W rozpoznawaniu wad serca najważniejsze jest osłuchiwanie, bo­wiem każdą z nich cechuje charakterystyczny zespół objawów osłuchowych, odpowiadających zaburzeniom przepływu krwi. Osłuchiwanie płuc pozwala stwierdzić ewentualne ich przekrwienie, a obmacy­wanie brzucha – powiększenie wątroby niekiedy towarzyszące cho­robom serca. W rzadkich przypadkach objawem choroby serca może też być płyn w jamie brzusznej.

Do badania układu krążenia należy również pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie naczyń obwodowych, stano­wiące osobną umiejętność.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.