Tężyczka

Tężyczka, zwana też spazmofilią, jest wieloobjawowym ze­społem, polegającym na zwiększonej gotowości (tężyczka utajona) do występowania napadów tężyczki (tężyczka jawna). Może ona być spowodowana – poza niedoczynnością przytarczyc — niedo­borem wapnia z innych przyczyn, jak również niedoborem potasu i magnezu, chorobami ośrodkowego układu nerwowego i innymi przyczynami.

Objawy kliniczne mogą być podobne do tych, jakie spotyka się w niedoczynności przytarczyc, mogą też występować inne zależnie od przyczyny wywołującej. Do głównych objawów tężyczki za­licza się: objawy tężyczkowe, rzekomonerwicowe i związane z zaburze­niami przemiany mineralnej.

  1. Objawy tężyczkowe. Występuje mrowienie i drętwienie kończyn, kurcze różnych grup mięśni: „kurcz pisarski”, wrażenie obecności gaiki w przełyku, kurcze mięśni stóp, podudzi, rąk, zwła­szcza nocne lub pod wpływem zimna, kurcze krtani, oskrzeli, jelit. U ok. 1/3 chorych następuje pełny napad tężyczkowy (tężyczka jaw­na) o typowym przebiegu: niepokój lub lęk, przyspieszony i po­głębiony oddech (hiperwentylacja), następnie mrowienie i drętwienie kończyn, kolejno bolesne kurcze mięśni narastające do przymusowego ułożenia rąk w kształcie „ręki położnika” i końsko-szpotawego stóp. Napad nie zależy od woli chorego.
  2. Objawy rzekomonerwicowe. Najistotniejsze wśród nich jest uczucie przewlekłego zmęczenia (astenia); chorzy często budzą się już znużeni. Poza tym występują: męczliwość umysłowa (psychastenia), niepokój, lęki, zawroty i bóle głowy, kołotania serca i bóle w okolicy sercowej, zmienność nastroju, skłonność do nadpobudli­wości albo wręcz agresywność — często naprzemiennie z okresami depresji.
  3. Objawy związane z nieprawidłowym metaboliz­mem mineralnym to: bóle kręgosłupa, odwapnienie kośćca, ka­mica moczowa, zaćma, paradontoza.

Leczenie zależy od nasilenia objawów i charakteru choroby pod­stawowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.