Angiokardiografia i koronarografia

  • Angiokardiografia

Angiokardiografia jest niezbędnym elementem cewnikowania serca. Polega na wstrzyknięciu pod ciśnieniem środka cieniującego krew, nieprzenikliwego dla promieni rentgenowskich, przez cewnik bezpoś­rednio do wnętrza serca. W zależności od miejsca wstrzyknięcia, otrzymuje się utrwalony na taśmie filmowej obraz przepływu krwi przez różne części serca. Pozwala to rozpoznać dokładnie wady serca i ocenić wydolność mięśnia sercowego.

  • Koronarografia

Badanie to polega na uwidocznieniu tętnic wieńco­wych, doprowadzających krew z aorty do mięśnia sercowego. Można to uzyskać wstrzykując niewielką ilość środka cieniującego do każdej z dwu głównych tętnic wieńcowych, czyli prawej i lewej, przez umie­szczony w ich ujściu cewnik. Badanie to, poprzedzone cewnikowaniem i angiokardiografią lewej komory, jest niezbędne przed leczeniem ope­racyjnym choroby wieńcowej (pozwala dokładnie zlokalizować miej­sce zwężenia tętnicy). Koronarografia jest wykonywana również w niektórych wadach serca.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.