Wytyczne dla chorych leczonych przewlekle

Leki steroidowe, takie np. jak encorton, encortolon, prednizon, deksametazon, betametazon, kenacort, triamcinolon, kenalog, polcortolon, celeston, depotmedrol, volon, diprophos, flosteron, są bardzo sku­teczne w leczeniu astmy oskrzelowej i innych chorób, ale mogą wywo­ływać wiele reakcji niepożądanych. Stosowanie ich wymaga przestrzegania określonych zaleceń, a mianowicie:

  1. nie wolno nagle przerywać leczenia steroidami;
  2. w przypadku dołączenia się innych chorób, nie wolno odstawić le­ków steroidowych;
  3. podczas wizyty u innego lekarza, niezależnie od jego specjalności, należy poinformować go o tym, że przyjmuje się przewlekle wspomnia­ne leki lub że przyjmowało się je w ostatnim roku;
  4. w dowodzie osobistym należy przechowywać aktualnie wypełnio­ną kartę leczenia steroidami;
  5. w przypadku wystąpienia takich objawów, jak czarne stolce, wy­mioty fusowate, częste bóle nadbrzusza, stałe bóle w kręgosłupie, nad­mierne krwawienia miesięczne, nadmierne pragnienie — należy bez­zwłocznie zasięgnąć porady lekarza (o ile to jest możliwe, tego, który prowadzi leczenie steroidowe).

Dieta przy leczeniu steroidami

  • Posiłki należy spożywać 5 razy dziennie, w niedużych ilościach, tak aby nie przybrać na wadze.
  • Unikać pokarmów smażonych, ostrych przypraw, mocnej kawy, her­baty. Nie wolno pić alkoholu!
  • Wypijać 0,5 1 mleka na dobę, najlepiej między posiłkami, z tego 1 szklankę przed snem.
  • Spożywać ok. 100 g twarogu na dobę.

Leki niewskazane w czasie leczenia steroidowego: polopiryna, butapirazol, raupasil, proszki od bólu głowy.

Leki dodatkowe, wskazane przy leczeniu steroidami: leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego, preparaty wapnia i fluoru, ewentualnie witamina D.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.