Wzdęcia, odbijania i nadmierne oddawanie gazów

Najczęstszą przyczyną tych objawów jest nadmierne połykanie po­wietrza przez osoby nerwowe lub łapczywie jedzące. Połknięte powie­trze pozostając w żołądku powoduje jego wzdęcie, uczucie pełności lub ból. Często bywa zwracane przez usta dając objaw pustego odbija­nia. Część powietrza przechodzi do jelit, co wywołuje wzdęcie brzucha, kruczenie, bóle oraz nadmierne oddawanie gazów. Odej­ście gazów przynosi ulgę. Gazy mogą okresowo gromadzić się w tych odcinkach jelita, które w warunkach prawidłowych są ostro za­gięte. Zwykle dotyczy to tzw. zagięcia śledzionowego jelita grubego (ból pod lewym łukiem żebrowym) i zagięcia wątrobowego (ból pod prawym łukiem żebrowym). Ból wywołany rozdęciem jelita i umiejsco­wiony w tych okolicach bywa często mylnie przypisywany chorobom trzustki, wątroby i pęcherzyka żółciowego. Zdarza się też promienio­wanie bólu do pleców, okolicy lędźwiowej i klatki piersiowej, co z ko­lei wywołuje obawy o choroby nerek i serca.

Inną przyczyną nadmiaru gazów w brzuchu jest bakteryjna fermentacja węglowodanów i białek w jelitach. Niektóre pokarmy są szczególnie gazotwórcze i przez to określane mianem wzdymających. Należą do nich m.in. groch, fasola, kapusta. U części osób przyczyną nadmiernej produkcji gazów w jelitach bywa wybiórcza nietolerancja pokarmów. Za przykład może posłużyć dość często spotykana nietole­rancja mleka krowiego, zwykle uwarunkowana niedoborem enzymów jelitowych rozkładających cukier mleczny i rzadziej alergią na białka zawarte w mleku.

Nadmiar gazów w brzuchu jest częstym i nieraz bardzo przykrym problemem. Związane z nim głośne odbijania i wzmożone oddawa­nie gazów w naszym kręgu kulturowym są uważane za objawy wstyd­liwe i deprymują i tak już znerwicowaną tą sprawą osobę.

Wzdęcia, odbijania i nadmierne oddawanie gazów mieszczą się w ogólnym, mało precyzyjnym pojęciu niestrawności, czyli dyspepsji. Należy jednak zaznaczyć, że wzdęcie brzucha może być też objawem niedrożności jelit lub procesu zapalnego. Może ono mieć tak­że charakter odruchowy, np. w napadzie kolki nerkowej. W tych przy­padkach, w odróżnieniu od banalnej „niestrawności”, dochodzi do za­trzymania gazów, a nie do ich nadmiernego odchodzenia. Inne towa­rzyszące objawy są na tyle niepokojące, że chory najczęściej szybko zgłasza się do lekarza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.