Kardiomiopatie

Kardiomiopatia jest chorobą mięśnia serca. Może być pierwotna, gdy występuje bez określonej, wykrywalnej przyczyny, lub wtórna, gdy jest objawem choroby całego organizmu. Istnieją trzy główne po­stacie kardiomiopatii: zastoinowa, przerostowa i restrykcyjna.

  • Kardiomiopatia zastoinowa przebiega z powiększeniem serca i ob­jawami niewydolności krążenia, takimi jak duszność, obrzęki, czasami uporczywe zaburzenia rytmu. Istotą choroby jest zmniejszenie kurczliwości mięśnia serca. Podłożem może być przewlekły alkoholizm, prze­byte zapalenie mięśnia sercowego, niektóre leki przeciwnowotworowe, ale często przyczyna nie jest znana. W przypadku kardiomiopa­tii alkoholowej wczesne rozpoznanie i całkowita abstynencja powoduje powolną poprawę kurczliwości mięśnia serca i ustępowanie objawów.

Leczenie. Niezależnie od przyczyny, najczęściej polega ono na systematycznym stosowaniu preparatów naparstnicy i leków moczo­pędnych, często jest konieczne stałe leczenie antyarytmiczne i odcią­żające pracę serca.

  • Kardiomiopatia przerostowa. Istotą choroby, która może wystę­pować rodzinnie, jest przerost włókien mięśnia komór serca, najczęś­ciej lewej komory, pogrubienie i sztywność jej ściany z zaburzeniami napływu krwi z przedsionków do komór. Przerost ten może być równo­mierny lub asymetryczny i wtedy dotyczy przegrody międzykomorowej, stwarzając dodatkowo opór dla krwi wypływającej z komory do tętnicy głównej. W rozpoznaniu najbardziej przydatne jest bada­nie ultradźwiękami, czyli echokardiografia.

Objawem choroby są: duszność, bóle za mostkiem, omdlenia. Czę­sto występują zaburzenia rytmu serca.

Przebieg choroby jest najczęściej łagodny, jednak niezbędne jest leczenie farmakologiczne, gdyż są leki powstrzymujące rozwój cho­roby i jej powikłań, znacznie zmniejszające nasilenie objawów. Nie­zbędna jest systematyczna kontrola lekarska i stałe przyjmowanie leków.

  • Kardiomiopatia restrykcyjna występuje bardzo rzadko i bywa po­wikłaniem niektórych chorób ogólnoustrojowych. Jej objawy są zbliżone do zaciskającego zapalenia osierdzia.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.