Nadczynność wola guzkowego

Nadczynność wola guzkowego, zwana niekiedy chorobą Plummera. Przyczyny tej choroby nie wyjaśniono w pełni. Wiadomo jednak, że nadmiar hormonów wydzielają guzki tarczycy, które są często gruczolakami, tj. łagodnymi nowotworami. Guzki takie wydzielają hormony autonomicznie, tzn. bez właściwego udziału ty­reotropiny. Nadmiar hormonów wytwarzanych przez nadczynne guzki powoduje zahamowanie wydzielania przez przysadkę tyreotropiny, co powoduje z kolei zmniejszenie lub zahamowanie czynności prawidło­wej tkanki tarczycowej.

Nadczynność wola guzkowego pojawia się zwykle w wiele lat po rozwinięciu się guzków tarczycy. Jakkolwiek nie poznano dotąd bez­pośredniej przyczyny tej postaci nadczynności tarczycy, zaobserwowa­no jednak, że występuje ona czasami po przyjęciu znacznej ilości jodu.

Dolegliwości chorych są związane wyłącznie z tyreotoksykozą, czyli nadmiernym wydzielaniem hormonów tarczycy, ponieważ pa­tologiczne czynniki tropowe pochodzenia immunologicznego w tej po­staci choroby nie występują. Nadczynność wola guzkowego występuje u osób mających już wole. Choroba rozwija się najczęściej powoli; jej nasilenie narasta stopniowo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.